۱۴ فروردین؛ دیدار نوروزی رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران با اعضای هیات علمی و کارکنان
مراسم دیدار نوروزی رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران با اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار