واگذاری زمین به شورای اسلامی استان‌ها
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان ها خبر داد
احمد صادقی گفت: حسب دستور وزیر راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، از آن‌ها خواسته تا نسبت به معرفی زمین با کارکرد اداری برای تأمین فضای اداری شورا‌های اسلامی استان‌ها به این سازمان اقدام کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار