بار سنگین فشار اقتصادی روی دوش ۷۰ درصد آمریکایی‌ها
نتیجه نظرسنجی شبکه تلویزیونی آمریکایی حاکی است که ۷۰ درصد آمریکایی‌ها تحت فشار اقتصادی زندگی می‌کنند و زنان در مقایسه با مردان استرس بیشتری را متحمل می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار