قصد راه‌اندازی صنایع در تفرش را نداریم / توسعه تفرش به عنوان شهر دانشگاهی و گردشگری
نماینده مردم تفرش:
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان گفت: در تفرش به دنبال راه‌اندازی صنایع نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم تفرش شهر دانشگاهی و گردشگری باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار