سامانه «مطالعه در ایران» اواخر اردیبهشت راه‌اندازی می‌شود
داداش پور خبر داد
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: سامانه مطالعه در ایران برای شناساندن و معرفی دانشگاه‌های کشور ایران اواخر اردیبهشت راه اندازی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار