افتتاح مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی
با حضور وزیر علوم صورت گرفت
مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور وزیر علوم و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار