برگزاری همایش سهم من از جوانی جمعیت در منطقه۱۳
شهردار منطقه۱۳ از برگزاری همایش سهم من از جوانی جمعیت با حضور دکتر قاسمی، نویسنده و پژوهشگر شاخص جمعیت همزمان با هفدهمین روز اردیبهشت ماه با همکاری مرکز بهداشت شرق تهران و خانه مشارکت سلامت در سالن همایش کوثر منطقه۱۳ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار