۳ سناریو احتمالی در پرونده شمال غرب سوریه پس از انتخابات ترکیه
نتایج انتخابات ترکیه صرف نظر از اهمیت آن در داخل این کشور تاثیر بسزایی در پرونده سوریه به ویژه شمال غرب این کشور خواهد داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار