ارتباط موثرتر بین مراکز آموزشی و پژوهشی و جهاددانشگاهی تسهیل می‌شود
رییس جهاددانشگاهی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها:
رئیس جهاددانشگاهی گفت: می‌توان ارتباط موثرتر بین مراکز آموزشی و پژوهشی و جهاددانشگاهی را تسهیل کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار