رییس جمهور دستور بیمه ده هزار هنرمند صنایع دستی را داد
در نشست مردمی مطرح شد؛
وزیر میراث فرهنگی از دستور رئیس جمهور برای بیمه ده هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی خبر داد و گفت: به زودی درباره ثبت بافت تاریخی شیراز نظر وزارت را اعلام کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار