سرشبکه قاچاق دختران ایرانی به دار مجازات آویخته شد + سوابق الکس
شهروز سخنوری معروف به الکس سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی به برخی کشور‌های منطقه به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا به دار مجازات آویخته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار