جشنواره هفته سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد
جشنواره هفته سلامت، خوابگاه، جمعیت به همت مرکز سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه صنعتی امیرکبیربرگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار