انگلیس قواعد مقابله با مهاجرت را تشدید می‌کند
انگلیس به منظور جلوگیری از مهاجرت‌های روزافزون به این کشور قواعد علیه پناهجویان را تشدید می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار