ساماندهی ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر در کشور ضروری است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور:
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: ساماندهی ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر در کشور ضروری است و باید هر چه زودتر این امر تقویت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار