شناسایی و انهدام ۲ شبکه قاچاق مواد مخدر در غرب استان تهران
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران از شناسایی و انهدام ۲ شبکه قاچاق مواد مخدر در غرب استان تهران خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار