میانگین پرداخت مالیات کارمندان و کارگران بیشتر از مشاغل آزاد و خاص است
میرتاج الدینی در گفتگو با دانشجو:
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: میانگین پرداخت مالیات کارمندان و کارگران بیشتر از مشاغل آزاد و خاص است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار