منزلت زن در اسلام به اهمیت حفظ حجاب و عفاف است / شقاوت و سعادت هر جامعه‌ای به بانوان این جامعه بستگی دارد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان:
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان گفت: کرامت و منزلت زن در اسلام به اهمیت حفظ حجاب و عفاف است و دختران در این زمینه باید توجه ویژه کنند؛ چراکه دختران در معرض تهاجم فرهنگی هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار