دومین همایش فناوری‌های نوظهور کوانتومی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود
دبیر دومین همایش فناوری‌های نوظهور کوانتومی گفت: شبکه‌سازی و برقراری همکاری‌های علمی و فناورانه بین بخش‌های دانشگاهی و صنعتی کشور و سیاستگذاری در حوزه کوانتومی مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار