ناحیه نوآوری دانشگاه تهران ۱۰ خرداد افتتاح می‌شود
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران، با مساحت ۸۰۰ هکتار ایجادشده است و از این میزان ۷۵۰ هکتار مربوط به ناحیه نوآوری و ۵۰ هکتار مربوط به شهر دانش دانشگاه تهران می‌ود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار