کابل: خواستار تداوم روابط مثبت با دیگر کشور‌ها هستیم
نخست وزیر حکومت افغانستان طی نشستی اظهار داشت ما خواستار تدوام روابط مثبت با دیگر کشور‌ها در پرتو شریعت اسلامی هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار