دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف و ترخیص وسایل نقلیه
توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد؛
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه را ابلاغ کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار