نیاز امروز ما ظهور یک «منطقه قوی» متشکل از «بازیگران قوی» است
خرازی:
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان گفت: نیاز امروز ما ظهور یک «منطقه قوی» متشکل از «بازیگران قوی» است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار