اولویت در بحث عفاف و حجاب باید بخش‌های دولتی باشد
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در کشور اجماع وجود دارد که نباید در بحث عفاف و حجاب بدنبال برخورد فیزیکی و قضایی صرف باشیم. اولویت باید در بخش‌های دولتی باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار