کتاب «قدرت نرم» به چاپ دوم رسید
توسط دانشگاه فرماندهی ارتش؛
کتاب «قدرت نرم» نوشته اشکان پیرزاده و نوید کمالی توسط انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به چاپ دوم رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار