پذیرش دانشجو با تضمین شغلی در دانشگاه علمی کاربردی
رئیس دانشگاه علمی کاربردی خبر داد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در مهرماه ۱۴۰۲، ۲۷ هزار ظرفیت به شرط تضمین اشتغال ایجاد شده که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها ۱۰۰ درصد شاغل می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار