اژه‌ای: نباید در جامعه فضای دوقطبی شکل بگیرد
رئیس قوه قضائیه گفت: همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار