بررسی عملکرد و اقدامات کمیته سفرهای خارجی شهرداری در صحن شورا
نادعلی خبر داد
سخنگوی شورا از بررسی عملکرد کمیته سفر‌های خارجی شهرداری و ارائه گزارش و اقدامات در این خصوص از سوی رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در صحن شورا خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار