تله کابین علی‌آباد در مسیر اشتباه گذشتگان است؟ / دلخوش به پیشرفت‌های کاغذی نباشیم!
گزارش |
پروژه‌های متعددی برای زدودن محرومیت از مناطق کم برخوردار گلستان طراحی و ترسیم و با گذر از هفت خوان مجوز‌ها، منتهی به انعقاد قرارداد شد، اما ثمری از این قرارداد‌ها عاید نشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار