استفاده از ظرفیت سفرا در بازاریابی برای محصولات کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سفرا باید در حوزه بازاریابی در کشور‌های مختلف فعالتر شوند تا صادرات با مشکل مواجه نشود که در این باره وزارت امور خارجه باید گزارش ارائه دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار