حضور استاندار مرکزی در جمع دانشجویان دانشگاه اراک
استاندار مرکزی روز دوشنبه در نشست تریبون آزاد «۲۰ ماه عملکرد دولت؛ از شعار تا واقعیت» در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک شرکت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار