‏اشرافی‌‎گری بزرگترین منکرات جامعه / گشت ارشاد مسئولین مهم ترین برنامه ستاد امر به معروف
دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد؛
محمدحسین طاهری آکردی به عنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه ‏اشرافی گری بزرگترین منکرات جامعه است گفت: متأسفانه جامعه گرفتار فاصله طبقاتی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار