سرپرست دانشگاه آزاد خراسان جنوبی و واحد بیرجند منصوب شد
با حکم طهرانچی؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، علیرضا عزیزی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی و واحد بیرجند منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار