افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار