عملیات طولکرم توان مقاومت برای غافلگیری ارتش صهیونیستی را ثابت کرد
حماس:
سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که عملیات قهرمانانه در شمال طولکرم توان مقاومت در کرانه باختری برای غافلگیر کردن ارتش رژیم صهیونیستی را ثابت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار