اژه‌ای: باید بنا را بر اصلاح مجرم بگذاریم نه حذف و طرد/ سرلشکر باقری: جرم در نیروهای مسلح کاهش محسوس داشته
رئیس عدلیه گفت: در مواجهه با مجرمی که قابل اصلاح است باید بنا را بر اصلاح او بگذاریم نه حذف و طرد او. باید از لغزش همه نیرو‌های انسانی در همه دستگاه‌ها پیشگیری به عمل آوریم و این پیشگیری را در همه مراحل و ابعاد لحاظ کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار