قلع و قمع ۱۱ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از تخریب و قلع و قمع ۱۱ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار