ایجاد سه ناحیه در پایتخت به عنوان نواحی پیشران هوشمندسازی
زاکانی مطرح کرد:
شهردار تهران گفت: سه ناحیه در شرق، مرکز و غرب تهران پیشران در هوشمندسازی کشور هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار