سازمان برنامه و بودجه کم‌کارترین دستگاه در قانون جوانی جمعیت بوده
عضو کمیسیون بهداشت در گفتگو با دانشجو:
محمدبیگی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم کارترین دستگاه در قانون جوانی جمعیت بوده است. ۱۲ هزار میلیارد بودجه مصوب مجلس برای این قانون بوده، ولی سازمان برنامه و بودجه در پرداخت کم کاری کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار