ریابکوف: کشور‌های تحریم کننده روسیه نباید عضو بریکس شوند
معاون وزیر خارجه روسیه اظهار کرد بریکس نباید پذیرای کشور‌هایی باشد که روسیه را تحریم کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار