طالبان: مسائل فنی حقابه نباید سبب دوری دو ملت ایران و افغانستان شود
وزیر انرژی و آب هیئت حاکمه افغانستان اظهارداشت مسائل فنی درباره حقابه نباید سیاسی شده و سبب دوری دو ملت ایران و افغانستان شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار