تأثیر ایدئولوژی و رهبری در پیروزی و ثبات انقلاب
گزارش/
انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام راحل به پیروزی رسیده بود، ۴۴ سال پرحادثه، اما موفق را پشت سرنهاده است. انقلابی باشکوه وشگفتی ساز که باوقوع آن متخصصان پدیده انقلاب، تحلیل گران سیاسی و سیاست مداران که تصور وقوع آن را نداشتند، غافلگیر شدند و زمانی که آغاز شد چنان حرکتی گسترده وسراسری پدید آورد که امکان ایستادگی در مقابل آن وسرکوبی وآرام کردنش غیر قابل تصور شد وتوانست درمدتی کوتاه یعنی حدود یک سال ویک ماه بر قدرتمند‌ترین حکومت منطقه که ابرقدرت غرب آن را به ژاندارم خویش درمنطقه تبدیل کرده بود تادرمقابل حکومت‌های مخالف یا وقوع انقلاب‌های احتمالی بایستد پیروز گردیده، مسیر تحولات منطقه‌ای و جهانی راتغییر دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار