دست‌نوشته منتشرنشده شهید مطهری در بازداشتگاه پس از قیام ۱۵ خرداد
شهید مطهری نوشته است: یکی از موهبت‌های الهی این است که در شخص قوه نقّادی و سخن‌سنجی و سخن‌شناسی پدید آید و وقت خود را به مطالب بیهوده صرف نکند. از استعدادات خود حداکثر استفاده را بنماید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار