ساعت شروع خدمات رسانی مترو تهران تغییر می‌کند
همزمان با تغییر ساعت ادارات
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از تغییر ساعت خدمات رسانی مترو در نیمه دوم خرداد خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار