دستور دادستان تهران برای رفع معارض بزرگراه شهید بروجردی
دادستان تهران گفت: با حکم دادستانی، ۱۵ پلاک معارض در مسیر احداث بزرگراه شهید بروجردی در جنوب غرب تهران به ارزش بیش از ٢٠٠٠ میلیارد ریال، رفع معارض شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار