ریزش پل در حال ساخت در شرق هند برای دومین بار
یک پل در حال ساخت بر روی رودخانه گانگا در ایالت بیهار در شرق هند روز یکشنبه فروریخت، اما گزارشی از تلفات انسانی اعلام نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار