گلزار شهدای ۱۵ خرداد در تهران گلباران شد
همزمان با شصتمین سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، گلزار شهدای این قیام خونین در تهران گلباران شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار