فراخوان ثبت نام انتخابات سراسری شورا‌های مرکزی کانون‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی دانشگاه شهید رجایی
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فراخوان و شیوه‌نامه ثبت نام انتخابات سراسری شورا‌های مرکزی کانون‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار