علی باقر طاهری‌نیا، دبیر کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور شد
وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی را به سمت دبیر کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار