تلفیق آموزش دانش و مهارت در دانشگاه جامع علمی کاربردی اثرات مثبتی در تولید دارد
استاندار همدان:
استاندار همدان در دیدار با رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی در ارتقای دانش و توسعه مهارت، موجب اثرات مثبت در تولید و بهره‌وری در کشور شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار