جزئیات رویداد ملی نوآیند ۲/ نوپدید‌های حکمرانی ایران آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تحقق حکمرانی پیش‌نگر و آینده‌نگر، دومین دوره رویداد ملی نوآیند (https://noayand.mrc.ir/) از آذر ماه ۱۴۰۱ آغاز کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار